Studenten

Aanvraag vakantiewerk

Indien U graag vakantiewerk wil doen in ons woonzorgcentrum dan kan U steeds uw kandidatuur indienen bij de verantwoordelijke bewonerszorg, Ivo Claes.

Gelieve dit formulier volledig ingevuld aan ons te bezorgen.