DIENSTENAANBOD

Inloophuis dementie

Netwerkzorg voor personen met dementie Noord-Limburg

Wie zijn we?

Wij zijn een infopunt voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun brede omgeving.

Het inloophuis dementie biedt een zorgpad dementie waarin individuele begeleiding van de persoon met dementie en zijn familie, informatieverstrekking en vorming, samenwerking, netwerking, interactie en doorverwijzing naar andere organisaties centraal staat.

Meer en meer mensen in onze samenleving komen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking met dementie. Voor veel mensen brengt dit een hele hoop vragen en zorgen met zich mee, zoals:

 • Ik heb de diagnose dementie gekregen.... Wat gaat er op me af komen?
 • Wat moet ik regelen?
 • Wat is dementie nu precies?
 • Hoort het veranderde gedrag van mijn vader, moeder, partner...ook bij dementie?
 • Waar kan ik terecht voor ondersteunende thuiszorg op maat?
 • Ik heb nood aan een luisterend oor, ik wil mijn verhaal kwijt...

Wat doen wij?

We willen een luisterend oor bieden voor het verhaal van mensen met dementie en hun omgeving door:

 • Informatie te verstrekken
 • Advies te geven
 • Gericht doorverwijzen
 • Gespreksgroepen/familiegroep

We willen diensten verlenen aan zorgdragers van mensen met dementie:

 • Ondersteunen specifieke initiatieven zoals infodagen, praatavonden, ....
 • Aanbieden van vorming in samenwerking met Expertise-centrum Dementie.
 • Samenwerken met allerlei zorgvoorzieningen en -organisaties.

Wederzijdse doorverwijsfunctie met

 • Zorgpartners (huisartsen, ziekenhuizen, ....)
 • Samenwerking met Expertisecentrum Dementie en Alzheimerliga

Openingsuren

Woensdag 13u30 tot 16u30 (of op afspraak)

 

Wij werken samen met:

Familiegroep dementie

Facebookpagina inloophuis dementie 

De Alzheimer Liga

Het DAGG (Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)

Het Mariaziekenhuis

CM Thuiszorgpunt