DIENSTENAANBOD

Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Immaculata biedt plaats aan 140 matig tot zwaar zorgbehoevende senioren. De voorziening richt zich zowel op lichamelijk hulpbehoevenden als senioren met een dementieproblematiek. Daarnaast voorzien we ook enkele kamers voor echtparen.

Deze campus heeft een expertise en een netwerk uitgebouwd op het vlak van begeleiding van personen met dementie. Meer info over het inloophuis dementie

Prijzen

  • 1 persoonskamer blok A+B: 61.12 €/dag
  • 1 persoonskamer blok C: 55.13 €/dag
  • 1 persoonskamer blok D: 66.96 €/dag (- €5.19 korting mits infrastructuurforfait van de Overheid)
  • 2 persoonskamer echtpaar: 54.09 €/dag/persoon
  • 2 persoonskamer enkel: 71.96 €/dag