DIENSTENAANBOD

Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Immaculata biedt plaats aan 140 matig tot zwaar zorgbehoevende senioren. De voorziening richt zich zowel op lichamelijk hulpbehoevenden als senioren met een dementieproblematiek. Daarnaast voorzien we ook enkele kamers voor echtparen. Deze campus heeft een

Lees meer
Kortverblijf

Wij bieden plaats aan 4 kortverblijvers. Dit zijn plaatsen in het WZC voor bewoners die tijdelijke opvang nodig hebben om bijvoorbeeld te revalideren na een ziekenhuisopname of om de mantelzorg van deze bewoner tijdelijk te ontlasten. Hiervan kan gebruik gemaakt worden tot 90

Lees meer
Dagverzorgingscentrum

Het dagverzorgingscentrum biedt ruimte aan 15 senioren. Hier kunt U genieten van deskundige zorg en begeleiding in een huiselijke sfeer. Specifieke aandacht schenken we aan mobiliteit, zelfredzaamheid en een zinvolle dagbesteding. Ook gebruikers met een (beginnende)

Lees meer
Assistentiewoningen

Woonzorgcentrum Immaculata beschikt ook over 12 assistentiewoningen.Een assistentiewoning (vroeger service-flat genoemd) is een aangepaste woning voor ouderen waar de bewoner beschermd en zelfstandig woont. De woning is zodanig aangepast dat de bewoner er zo lang mogelijk

Lees meer
Dorpsrestaurant

Iedere middag bieden we plaats aan 150 senioren die een warme maaltijd wensen te gebruiken.U krijgt niet enkel een gezonde maaltijd, maar zit hierbij ook in leuk gezelschap.  prijs 7,05 €/maaltijd (soep, hoofdgerecht en nagerecht)  

Lees meer
Inloophuis dementie

Netwerkzorg voor personen met dementie Noord-Limburg Wie zijn we? Wij zijn een infopunt voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun brede omgeving. Het inloophuis dementie biedt een zorgpad dementie waarin individuele begeleiding van de persoon met dementie en zijn

Lees meer