OVER ONS

OVER ONS

Geschiedenis

De Zusters Augustinessen kochten in 1958 het rusthuis over van de Zusters Ursulinen, die het in 1958 ook hadden gebouwd. Het had oorspronkelijk een capaciteit van 23 senioren maar het groeide al snel uit tot een woonst voor 40 bejaarden.In 1995 kwam er een nieuwbouw met 75

Onze visie

Visie WZC Immaculata De bedoelingElke bewoner kan zeggen “IK ben hier graag en voel me gelukkig!” SleutelprincipesZinvol leven:Elke dag is de moeite waard om te leven: de bewoner blikt terug op het leven en vult zelf de verdere toekomst in. Eigen regie houden:In

Doelgroep

  We richten ons op de huisvesting en opvang van matig tot zwaar zorgbehoevende senioren. Ook senioren met een dementieproblematiek kunnen bij ons terecht.  

Prezo Woonzorg

PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. In onze dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar medewerkers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen zoals wij allen, met eigen

Huiskrantje WZC Immaculata

Iedere drie maanden publiceert WZC Immaculata het huiskrantje 'Ditjes en datjes'. Hierin staan allerlei leuke weetjes, mooie teksten en enkele foto's van de activiteiten van de afgelopen drie maanden.  Klik HIER om het huiskrantje van de winter 2021 te lezen. Klik